Přihláška  - Občanské sdružení K.U.K.

Jméno a příjmení:……………………………………………………………

Zákonný zástupce*:………………………………………………………….

Datum narození:……………………………………………………………..

Adresa:……………………………………………………………………….

e-mail:………………………………………………………………………...

e-mail zákonného zástupce*:………………………………………………..

telefon osobní:..................................................................................................

telefon rodičů*:..................................................................................................

Beru na vědomí a souhlasím:

  • s platnými  stanovami,  programovým prohlášením, posláním a cíli občanského sdružení K.U.K.o.s.
  • s tím, že členství vzniká schválením radou sdružení (na základě přihlášky) a zaplacením členského příspěvku a může být zrušeno při nezaplacení členského příspěvku
  • souhlasím s uložením a zpracováním poskytnutých osobních údajů pro potřeby občanského sdružení K.U.K.o.s. v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a to až do odvolání písemnou formou. Zpracovatel se zavazuje využít osobní údaje výhradně pro potřeby občanského sdružení K.U.K.o.s. Tato osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně.
  • dávám souhlas s uveřejňováním fotografií a video záznamů a jiných dokumentů (programů, plakátů a dalších tiskovin)  z divadelních představení, zkoušek  a společných akcí (např. soustředění) k prezentaci o.s. K.U.K. např. na internetových stránkách,v propagačních materiálech (divadelních programech, plakátech apod.). Tento souhlas uděluji do odvolání písemnou formou.

V ……………………………………………                                dne…………………………………                   

 

………………………………………………

  Podpis    

                                                                                                   ………………………………………………

                                                                                                    Podpis rodičů/právních zástupců dítěte*

* vyplní mladší 18-ti let

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com