Soustředění - Želiv 2012

BALÓN  ANEB  LÉTAT  JE  SNADNÉ -rozverná autorská operetka, jíž se (jako v každé správné operetě) jako červená nit táhne milostný vztah, který přes všechny strázně dojde svého naplnění. Má se za to, že opereta je méně hodnotný umělecký žánr, často s přídechem pokleslé a zastaralé lidové zábavy. Nicméně i v této hudební oblasti je možno najít velmi podařené kusy, čehož jasným dokladem je i naše operetka Balón! Představení vznikalo v okolí Pelhřimova, kde podle odborné publikace (Smoljak, Svěrák, Weigel: Jára Cimrman - génius, který se neproslavil, z roku 2009, str. 12) byla v prosinci roku 1910 naposledy spatřena Cimrmanova kočovná divadelní společnost. Velmi inspirativní a zcela zásadní pro nás tedy bylo seznámení se s Cimrmanovým hereckým desaterem, jež sepsal pro všechny netalentované a nezkušené herce, i s jeho objevnými divadelními technikami a principy (např.: živé obrazy, absolutní rým, scénická hudba), které byly v naší autorské inscenaci využity.  Veřejná generálka proběhla v pátek 17.8.2012 před Penzionem Trnávka, premiéra se konala v sobotu 18.8.2012 na festiválku Slámování 2012 na zámečku v Červené Řečici a 1.derniéra byla v neděli 19.8.2012 v klášterní zahradě premonstrátského kláštera Želiv.

 

2.derniéra se konala 21.9.2012 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana https://www.youtube.com/watch?v=5JPL3Rea9Pk&feature=share

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com