Letní soustředění

... představení vzniklá na prázdinovém soustředění v Želivě (s jedním odskokem na magický hrad Houska a druhým skokem na Červený Most do Londýna :-)

 
2020 ŽELIVIZE V Ateliéru Želiv 4 se v týdnu od 7.8.do 15.8.2020 sešli všichni redaktoři stanice ŽELIVIZE, aby v posledním týdnu před hlasováním odborné rady o udělení vysílací licence intenzivně zapracovali na zvýšení sledovanosti, zkvalitnění nabízených programů, rozšíření dosahu našeho signálu atd... Naše heslo: DKH → Důvěryhodně, Kvalitně a s Humorem!!! Pro zvýšení obecného povědomí o Želivizi jsme spustili nové webové stránky www.zelivize.webnode.cz, kde se diváci dozví zásadní fakta z naší historie, najdou zde přehled jednotlivých studií a jejich zaměření, surrealistický zpravodaj, záznamy živých streamů z Ateliéru Želiv a posléze i Nouzového vysílání 24.10.2020!

2019 EXPEDICE ŽELIV 2-19 Světoznámá a svými průzkumy proslulá společnost Žemle (Želivští Mladí Etnografové) vyrazila tentokrát na etnografický průzkum nám srdečně blízké a magické oblasti Želiva a okolí (geografie, historie, sociologie, tradice a folklór, etnolingvistika, architektura atd...). Impulsem ke svolání EXPEDICE ŽELIV 2019 se stalo osobní setkání některých našich kolegů s místní bájnou a mystickou  postavou „koňské hlavy na slepičích nohou“... jednoznačné znamení k dalšímu hlubšímu bádání!!! V metodologické průpravě se účastníkům věnovali takové kapacity jako doc.Frgál, Ing.Rohlík, Mgr. Kaiserka, odb.as.Housková a mnoho dalších. Dlouhodobou divadelní práci ETNODIV (etnografické divadlo) pak vedli přizvaní odborníci z oblasti divadla: Roman Černík a Petr Váša a emeritní prof. společnosti Žemle Ivana Sobková, blízkými přáteli zvaná Žemlovka. Výtvarně nás inspiroval svou návštěvou a workshopem i Krištof Kintera. Program a dění bylo možno sledovat prostřednictvím EXPEDIČNÍHO DENÍKU a videodokumentace dne. Prezentace ETNODIVů proběhla v sobotu 10.8.2019 s úderem klášterních zvonů v 17.00 u klášterních zahrad (Místo jako spoluautor, Romanovci/Roman Černík) a od 18hod. v horním sále Kocandy (Domorodci z eldoráda fyzického básnictví/Fyzbas/Petr Váša a Jedna paní povídala.../Povídačky/Ivana Sobková). Veřejný KONGRES navazující na naše každodenní večerní Sympozia započal 10.8.2019 ve 20.00 na horní budově Hotelu Kocanda. Následovala volná zábava a kuloárové diskuse v tomtéž objektu i s občerstvením :-)
 
2018 Společenstvu VRKU ... uzavřeni ve Společenstvu VRKU (Vyznavačů Reteatralizace a Katarze Uměním) jsme v experimentálním prostoru želivské Kocandy tvořili, hledali, vyzobávali, zkoušeli, okoušeli a zakoušeli...  ...  inspirací jsou nám myšlenky významného divadelníka  J. Copeau. Za svůj hlavní úkol Copeau považuje "navrácení divadla k jeho kořenům, prapůvodní esenciální podstatě, což znamená jeho reteatralizaci... Zdůrazňuje stylovou jednotu inscenace, jejíž celek má být dán "spolupůsobením pohybů, gest a jednání, souzvukem výrazu tváře, řeči a mlčení, totalitou scénické představy"... Varuje před samoúčelným experimentováním, přehnanou stylizací a formální rafinovaností... roku 1913 zakládá Společnost Starého holubníku (Vieux Colombier)...  Program a celé jste mohli sledovat prostřednictvím zpravodaje ZOB. Odpolední veřejné prezentace workshopů a noční přírodní kino proběhlo 18.8.2018 v areálu Sportparku u Kocandy.
 
2017 SLEZINA Letní soustředění byla jedna velká PÁRTY. Sešli jsme se v Želivě na pohodvém fesťáku SLEZINA a užívali si festivalové dění, workshopy, večerní párty i doprovodný program. Aktuální dění jste mohli sledovat v našem deníku pro festivalové pařmeny "ZARACH", jehož jednotlivá čísla si zde můžete stáhnout. Závěrečná premiérová taneční a filmová párty na fesťákové Slezině v Želivě se konala v pátek 18.8.2017 v horní budově Hotelu Na Kocandě od 19.30. Párty byla veřejně přístupná; formálně-neformální ohoz návštěvníků byl festivalovým týmem oceněn :-)
 
2016 KONZERVA  Prestižní želivská LETNÍ  divadelně filmová KONZERVA nabídla megazrychlené, vytuněné umělecké „základně-střední až vysoké“ vzdělání v oboru „herectví“!  Pouze zde bylo možno získat diplom naší ojediněle KONcentrované ZEvRubně pojaté a Vědecky ověřené  Akademie divadelního a filmového mistrovství!!!  To vše v týdenním kurzu, který se konal od pátku 12.8.2016 do neděle 21.8.2016. Studium bylo zahájeno osvědčeným „aklimatizačním kurzem“ v pátek 12.8.2016 a zakončeno praktickou „maturitní zkouškou“ včetně „maturitního plesu“ s přítomnými rodiči v sobotu 20.8.2016.  Pro studenty našeho rychleného studia byl připraven po celý týden pestrý umělecký výukový workshopový plán, po jehož splnění byli úspěšní účastníci pasováni na „maturanty“ a mohli tak v rámci praktické maturitní zkoušky veřejně prezentovat  v průběhu soboty 20.8. a neděle 21.8. umělecké výstupy ze svých konzervátorských studií, projektu Škola školám a filmových cvičení. Pražská prezentace a tzv. "den otevřených dveří KONZERVY" se konal v sobotu 24.9.2016 v ZDJC od 16.00!!!
 
2015 Kriminálka Želiv,  akce s krycím názvem "Slamák 15" (premiérově na Slámování v Červené Řečici 22.8.2015) a "Žižkaperk 15" (reprízově v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 2.10.2015). Kadeti na svém letním soustředění zcela pacifistické jednotky s krycím názvem „KRIMINÁLKA ŽELIV“ připravili ukázky netradičního pojetí kriminalistických metod  formou čtyř krátkých filmů a jedné velké divadelní akce.....
 

2014 Cirkus Vykuk  Divadelně-cirkusové představení CIRKUS VYKUK! dává nahlédnout do cirkusového prostředí. Mezi jednotlivými cirkusovými čísly, kde nechybí klaun, akrobatky, tanečnice, mimové, drezúra šelem, ani odvážné kaskadérské kousky, se odvíjí souboj dvou rivalů o srdce půvabné krasojezdkyně Janičky, dcery majitele cirkusu Vykuk. Kdo získá její lásku? Laco nebo Standa? .... Veřejná generálka proběhla v želivském Hotelu Kocanda 22.8.2014, premiéra se konala 23.8.2014 na zámečku v Červené Řečici a první repríza proběhla díky rozmanému počasí nejprve v zahradě premonstrátského kláštera Želiv a posléze v Hotelu Kocanda...   Jedinečná příležitost!!! -  První a jediné uvedení tohoto autorského počinu přímo v cirkusovém šapitó bude k vidění v sobotu 29.11.2014 od 19.30 ve spolupráci s Cirkusem KING (stanice metra Střížkov)

2013 Karkulkoviny aneb průvodce nezkušeného diváka oblíbenými žánry prostřednictvím známé pohádky O Červené karkulce - autorské představení tří tvůrčích týmů pohrávající si s typickými znaky jednotlivých divadelních či filmových žánrů (sitcom, telenovela, fantasy, detektivka, western, thriler, horor) a posouvající tak notoricky známý příběh do nečekaných dimenzí... Veřejná generálka proběhla v želivském Hotelu Kocanda 16.8.2013, první premiéra v sobotu 17.8.2013 na zámečku v Červené Řečici a druhá premiéra v neděli 18.8.2013 v klášterní zahradě premonstrátského kláštera Želiv

2012 Balón aneb létat je snadné - rozverná autorská operetka, jíž se (jako v každé správné operetě) jako červená nit táhne milostný vztah, který přes všechny strázně dojde svého naplnění. Má se za to, že opereta je méně hodnotný umělecký žánr, často s přídechem pokleslé a zastaralé lidové zábavy. Nicméně i v této hudební oblasti je možno najít velmi podařené kusy, čehož jasným dokladem je i naše operetka Balón! Představení vznikalo v okolí Pelhřimova, kde podle odborné publikace (Smoljak, Svěrák, Weigel: Jára Cimrman - génius, který se neproslavil, z roku 2009, str. 12) byla v prosinci roku 1910 naposledy spatřena Cimrmanova kočovná divadelní společnost. Velmi inspirativní a zcela zásadní pro nás tedy bylo seznámení se s Cimrmanovým hereckým desaterem, jež sepsal pro všechny netalentované a nezkušené herce, i s jeho objevnými divadelními technikami a principy (např.: živé obrazy, absolutní rým, scénická hudba), které byly v naší autorské inscenaci využity.  Veřejná generálka proběhla v pátek 17.8.2012 před Penzionem Trnávka, premiéra se konala v sobotu 18.8.2012 na festiválku Slámování 2012 na zámečku v Červené Řečici a 1.derniéra byla v neděli 19.8.2012 v klášterní zahradě premonstrátského kláštera Želiv.

2011 Pověsti z okolí hradu Houska - Pověst o loupežníku Petrovském a Pověst o sv.Starostě - původní místní pověsti zpracované našimi "Kakademiky" - odborníky na Máchův kraj a zejména tajemné okolí hradu Houska - opředené mnoha legendami.  V prvém případě použili naši studenti prastarou a osvědčenou formu kramářské písně. V případě druhém se studentská vědecká skupina ubírala cestou rekonstrukce historické události se zvláštním přihlédnutím k možnosti jejích několika rozporuplných zakončení... Vystoupení proběhlo v sobotu 20.8.2011 na festiválku "Housnění" pod Houskou a v neděli 21.8.2011 na hradě Houska.

2010 Film a divadlo – Starci na chmelu – představení inspirované nejstarším českým muzikálem Starci na chmelu v moderní úpravě, staré známé melodie, nové texty + vlastní animované filmy. Vystoupení v pátek 20.8.2010 na zřícenině hradu Orlík u Humpolce v rámci festivalu Film a dějiny (představení Starci na chmelu a veřejná projekce vzniklých animovaných filmů), v sobotu 21.8.2010 zámeček Červená Řečice – Slámování 2010; neděle 22.8.2010 Premonstrátský klášter Želiv

2009 Red Bridge Drama Centre Londýn ROUNDANDROUND (mezinárodně sdělná inscenace v rámci projektu „Meeting of Minds“)

2008 „Ze života redaktorů“představení o životě redaktorů jedné nejmenované redakce  a o tom, co se stane, když tuto redakci opustí na čas přísný šéfredaktor – redaktoři mohou psát podle svého gusta a vkusu, někteří dokonce vytáhnou „ze šuplíku“ i své básně… V pátek 22.8.2008 vystoupení na zříceně hradu Orlík u Humpolce v rámci filmového festivalu, 23.8.2008 Zámeček Červená Řečice – Slámování 2008, neděle 24.8.2008 Premonstrátský klášter Želiv

2007 „Cesta kolem světa za deset dní“   Tentokrát jsme se rozhodli během týdne procestovat na svých improvizovaných plavidlech, balónech, povozech a dalších dopravních prostředcích naší milou Zeměkouli! Úkol to byl náročný, ale díky naší cestovatelské odvaze a objevitelské píli se nám podařilo navštívit několik kontinentů zcela odlišných kultur a mohlo tak vzniknout pět krátkých pohádkových zastavení – indiánská pohádka „Trpaslík s Chan-Komu“, dvě pohádky z Velikonočních ostrovů „Raraku, přemožitel duchů“„Ure, syn Oho – Vehi, a dvě Akuaku“, japonská pohádka „Proč blesk neuhodí do morušovníku“, indická pohádka „Sassí a Punnú“ a africká pohádka „O zlé opici“.  V pátek 17.8.07 jsme vystupovali pro pěstounské rodiny v Premonstrátském klášteře v Želivě; v sobotu 18.8.07 Zámeček Červená Řečice – „Slámování 2007“; v neděli 19.8.07 Premonstrátský klášter Želiv

2006 „Z pohádky a do pohádky“ (loutková pohádka „Otesánek“, hudební pohádka „O Popelce“, pantomimické a taneční divadlo „O neposlušných kůzlátkách“, experimentální divadlo „O Smolíčkovi“) -  4 krátké pohádky zpracované v různých divadelních  žánrech určená  pro malé i velké diváky vznikla během našeho týdenního prázdninového pobytu v obci Želiv na Českomoravské Vysočině. Děti byly na začátku pobytu rozděleny  do čtyř skupin, vylosovaly si žánr, ve kterém měly zpracovat některou z klasických českých pohádek, a tak vzniklo představení s názvem „Z pohádky a do pohádky“, které bylo hráno v pátek 18.8.2006 na zřícenině hradu Orlík u Humpolce (v rámci filmového festivalu), v sobotu 19.8.2006 na zámečku v Červené Řečici (v rámci  desátého ročníku „Slámování 2006“) a v neděli 20.8.2006 před premonstrátským klášterem v Želivě…
 
2005  místní pověst „O pyšné paní z Červené Řečice“ a  „Loupežnická pohádka“ vzniklá na motivy pohádky J. Čapka „O tlustém pradědečkovi“ – vystoupení v pátek 19.8. 2005 v želivské klášterní zahradě, v sobotu 20.8.2005 na „Slámování“ v Červené Řečici a 21.8.2005 na hradě Lipnice nad Sázavou
 

2004 „Fantastický objev drsných hvězd“ (podle knihy M.Švadrlíka  „Kopyto a Mňouk“); „Zdravý nemocný“ (Molliere) -   vystoupení v pátek 13.8.2004  v želivské klášterní zahradě, v sobotu 14.8.2004 na náměstí v Červené Řečici a 15.8.2004 na hradě Lipnice nad Sázavou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com