Letní soustředění

... představení vzniklá na prázdinovém soustředění v Želivě (s jedním odskokem na magický hrad Houska a druhým skokem na Červený Most do Londýna :-)

 

2023   BAROKO a JBS -  Želiv 4.-13.8.2023 Společenství JBS (Járova barokní společnost) se sjela na své želivské panství a rozžila jeho hodovní síň, klášter Nirvánu, jízdárnu, oranžérii, anglickou i francouzskou zahradu i s přilehlým letohrádkem a hvězdárnou. Za svitu měsíce společnost úléhala znavena barokně bizardním děním v komnatách konviktu k sladkému odpočinku. Cíl společnosti JBS byl smělý: vzkříšení barokních idejí a principů v současném životě i umění!!! Byl to úkol nesnadný - výzva pro naše šlechtické duše. Posíleni barokním mottem "Nic není nemožné!" jsme postupovali stále vpřed!

2022 SMIK - Stínové Ministerstvo (kuk)Kultury -  projekt STÍNOVÉHO MINISTERSTVA (kuk)KULTURY – dále jen SMIK, jehož heslem budiž úderný slogan: „Vezmeme kulturu SMIKEM!!! Je známo, že každá velká věc začíná malými krůčky a někde je třeba začít – náhodným losem jsme tedy vybrali obec Želiv, kde uskutečníme pilotní verzi našeho inovativního programu, který se stane počátkem kulturní evoluce (chce se dokonce psát revoluce) nejen v našich končinách.Vyvrcholením společné usilovné transformační pilotní aktivity bude v sobotu 13.8.2022 jedinečná multikulturní akce „Kultura na šňůře/v překladu pro zahraniční účastníky Culture on tour“. Nabídneme rozmanitý kulturní festivalový program v samotném Želivě a artově rozžijeme okolí lokality Kocanda.

2021 Smolíkovic rodinná dovolená Nezapomenutelná Smolíkovic rodinná dovolená spojená s oslavou významnho životního jubilea mašeho Ládínka. Láďa je zapálený průzkumník, cestovatel, etnolog, fyzik, chemik, filozof, botanik, zoolog atd... jediný obor, který mu stále uniká, je umění!!! Proto jsme se rozhodli pro oslavu v duchu rodinném i uměleckém!

2020 ŽELIVIZE V Ateliéru Želiv 4 se v týdnu od 7.8.do 15.8.2020 sešli všichni redaktoři stanice ŽELIVIZE, aby v posledním týdnu před hlasováním odborné rady o udělení vysílací licence intenzivně zapracovali na zvýšení sledovanosti, zkvalitnění nabízených programů, rozšíření dosahu našeho signálu atd... Naše heslo: DKH → Důvěryhodně, Kvalitně a s Humorem!!! Pro zvýšení obecného povědomí o Želivizi jsme spustili nové webové stránky www.zelivize.webnode.cz, kde se diváci dozví zásadní fakta z naší historie, najdou zde přehled jednotlivých studií a jejich zaměření, surrealistický zpravodaj, záznamy živých streamů z Ateliéru Želiv a posléze i Nouzového vysílání 24.10.2020!


2019 EXPEDICE ŽELIV 2-19 Světoznámá a svými průzkumy proslulá společnost Žemle (Želivští Mladí Etnografové) vyrazila tentokrát na etnografický průzkum nám srdečně blízké a magické oblasti Želiva a okolí (geografie, historie, sociologie, tradice a folklór, etnolingvistika, architektura atd...). Impulsem ke svolání EXPEDICE ŽELIV 2019 se stalo osobní setkání některých našich kolegů s místní bájnou a mystickou  postavou „koňské hlavy na slepičích nohou“... jednoznačné znamení k dalšímu hlubšímu bádání!!! V metodologické průpravě se účastníkům věnovali takové kapacity jako doc.Frgál, Ing.Rohlík, Mgr. Kaiserka, odb.as.Housková a mnoho dalších. Dlouhodobou divadelní práci ETNODIV (etnografické divadlo) pak vedli přizvaní odborníci z oblasti divadla: Roman Černík a Petr Váša a emeritní prof. společnosti Žemle Ivana Sobková, blízkými přáteli zvaná Žemlovka. Výtvarně nás inspiroval svou návštěvou a workshopem i Krištof Kintera. Program a dění bylo možno sledovat prostřednictvím EXPEDIČNÍHO DENÍKU a videodokumentace dne. Prezentace ETNODIVů proběhla v sobotu 10.8.2019 s úderem klášterních zvonů v 17.00 u klášterních zahrad (Místo jako spoluautor, Romanovci/Roman Černík) a od 18hod. v horním sále Kocandy (Domorodci z eldoráda fyzického básnictví/Fyzbas/Petr Váša a Jedna paní povídala.../Povídačky/Ivana Sobková). Veřejný KONGRES navazující na naše každodenní večerní Sympozia započal 10.8.2019 ve 20.00 na horní budově Hotelu Kocanda. Následovala volná zábava a kuloárové diskuse v tomtéž objektu i s občerstvením :-)
 
2018 Společenstvu VRKU ... uzavřeni ve Společenstvu VRKU (Vyznavačů Reteatralizace a Katarze Uměním) jsme v experimentálním prostoru želivské Kocandy tvořili, hledali, vyzobávali, zkoušeli, okoušeli a zakoušeli...  ...  inspirací jsou nám myšlenky významného divadelníka  J. Copeau. Za svůj hlavní úkol Copeau považuje "navrácení divadla k jeho kořenům, prapůvodní esenciální podstatě, což znamená jeho reteatralizaci... Zdůrazňuje stylovou jednotu inscenace, jejíž celek má být dán "spolupůsobením pohybů, gest a jednání, souzvukem výrazu tváře, řeči a mlčení, totalitou scénické představy"... Varuje před samoúčelným experimentováním, přehnanou stylizací a formální rafinovaností... roku 1913 zakládá Společnost Starého holubníku (Vieux Colombier)...  Program a celé jste mohli sledovat prostřednictvím zpravodaje ZOB. Odpolední veřejné prezentace workshopů a noční přírodní kino proběhlo 18.8.2018 v areálu Sportparku u Kocandy.
 
2017 SLEZINA Letní soustředění byla jedna velká PÁRTY. Sešli jsme se v Želivě na pohodvém fesťáku SLEZINA a užívali si festivalové dění, workshopy, večerní párty i doprovodný program. Aktuální dění jste mohli sledovat v našem deníku pro festivalové pařmeny "ZARACH", jehož jednotlivá čísla si zde můžete stáhnout. Závěrečná premiérová taneční a filmová párty na fesťákové Slezině v Želivě se konala v pátek 18.8.2017 v horní budově Hotelu Na Kocandě od 19.30. Párty byla veřejně přístupná; formálně-neformální ohoz návštěvníků byl festivalovým týmem oceněn :-)
 
2016 KONZERVA  Prestižní želivská LETNÍ  divadelně filmová KONZERVA nabídla megazrychlené, vytuněné umělecké „základně-střední až vysoké“ vzdělání v oboru „herectví“!  Pouze zde bylo možno získat diplom naší ojediněle KONcentrované ZEvRubně pojaté a Vědecky ověřené  Akademie divadelního a filmového mistrovství!!!  To vše v týdenním kurzu, který se konal od pátku 12.8.2016 do neděle 21.8.2016. Studium bylo zahájeno osvědčeným „aklimatizačním kurzem“ v pátek 12.8.2016 a zakončeno praktickou „maturitní zkouškou“ včetně „maturitního plesu“ s přítomnými rodiči v sobotu 20.8.2016.  Pro studenty našeho rychleného studia byl připraven po celý týden pestrý umělecký výukový workshopový plán, po jehož splnění byli úspěšní účastníci pasováni na „maturanty“ a mohli tak v rámci praktické maturitní zkoušky veřejně prezentovat  v průběhu soboty 20.8. a neděle 21.8. umělecké výstupy ze svých konzervátorských studií, projektu Škola školám a filmových cvičení. Pražská prezentace a tzv. "den otevřených dveří KONZERVY" se konal v sobotu 24.9.2016 v ZDJC od 16.00!!!
 
2015 Kriminálka Želiv,  akce s krycím názvem "Slamák 15" (premiérově na Slámování v Červené Řečici 22.8.2015) a "Žižkaperk 15" (reprízově v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 2.10.2015). Kadeti na svém letním soustředění zcela pacifistické jednotky s krycím názvem „KRIMINÁLKA ŽELIV“ připravili ukázky netradičního pojetí kriminalistických metod  formou čtyř krátkých filmů a jedné velké divadelní akce.....
 

2014 Cirkus Vykuk  Divadelně-cirkusové představení CIRKUS VYKUK! dává nahlédnout do cirkusového prostředí. Mezi jednotlivými cirkusovými čísly, kde nechybí klaun, akrobatky, tanečnice, mimové, drezúra šelem, ani odvážné kaskadérské kousky, se odvíjí souboj dvou rivalů o srdce půvabné krasojezdkyně Janičky, dcery majitele cirkusu Vykuk. Kdo získá její lásku? Laco nebo Standa? .... Veřejná generálka proběhla v želivském Hotelu Kocanda 22.8.2014, premiéra se konala 23.8.2014 na zámečku v Červené Řečici a první repríza proběhla díky rozmanému počasí nejprve v zahradě premonstrátského kláštera Želiv a posléze v Hotelu Kocanda...   Jedinečná příležitost!!! -  První a jediné uvedení tohoto autorského počinu přímo v cirkusovém šapitó bude k vidění v sobotu 29.11.2014 od 19.30 ve spolupráci s Cirkusem KING (stanice metra Střížkov)

2013 Karkulkoviny aneb průvodce nezkušeného diváka oblíbenými žánry prostřednictvím známé pohádky O Červené karkulce - autorské představení tří tvůrčích týmů pohrávající si s typickými znaky jednotlivých divadelních či filmových žánrů (sitcom, telenovela, fantasy, detektivka, western, thriler, horor) a posouvající tak notoricky známý příběh do nečekaných dimenzí... Veřejná generálka proběhla v želivském Hotelu Kocanda 16.8.2013, první premiéra v sobotu 17.8.2013 na zámečku v Červené Řečici a druhá premiéra v neděli 18.8.2013 v klášterní zahradě premonstrátského kláštera Želiv

2012 Balón aneb létat je snadné - rozverná autorská operetka, jíž se (jako v každé správné operetě) jako červená nit táhne milostný vztah, který přes všechny strázně dojde svého naplnění. Má se za to, že opereta je méně hodnotný umělecký žánr, často s přídechem pokleslé a zastaralé lidové zábavy. Nicméně i v této hudební oblasti je možno najít velmi podařené kusy, čehož jasným dokladem je i naše operetka Balón! Představení vznikalo v okolí Pelhřimova, kde podle odborné publikace (Smoljak, Svěrák, Weigel: Jára Cimrman - génius, který se neproslavil, z roku 2009, str. 12) byla v prosinci roku 1910 naposledy spatřena Cimrmanova kočovná divadelní společnost. Velmi inspirativní a zcela zásadní pro nás tedy bylo seznámení se s Cimrmanovým hereckým desaterem, jež sepsal pro všechny netalentované a nezkušené herce, i s jeho objevnými divadelními technikami a principy (např.: živé obrazy, absolutní rým, scénická hudba), které byly v naší autorské inscenaci využity.  Veřejná generálka proběhla v pátek 17.8.2012 před Penzionem Trnávka, premiéra se konala v sobotu 18.8.2012 na festiválku Slámování 2012 na zámečku v Červené Řečici a 1.derniéra byla v neděli 19.8.2012 v klášterní zahradě premonstrátského kláštera Želiv.

2011 Pověsti z okolí hradu Houska - Pověst o loupežníku Petrovském a Pověst o sv.Starostě - původní místní pověsti zpracované našimi "Kakademiky" - odborníky na Máchův kraj a zejména tajemné okolí hradu Houska - opředené mnoha legendami.  V prvém případě použili naši studenti prastarou a osvědčenou formu kramářské písně. V případě druhém se studentská vědecká skupina ubírala cestou rekonstrukce historické události se zvláštním přihlédnutím k možnosti jejích několika rozporuplných zakončení... Vystoupení proběhlo v sobotu 20.8.2011 na festiválku "Housnění" pod Houskou a v neděli 21.8.2011 na hradě Houska.

2010 Film a divadlo – Starci na chmelu – představení inspirované nejstarším českým muzikálem Starci na chmelu v moderní úpravě, staré známé melodie, nové texty + vlastní animované filmy. Vystoupení v pátek 20.8.2010 na zřícenině hradu Orlík u Humpolce v rámci festivalu Film a dějiny (představení Starci na chmelu a veřejná projekce vzniklých animovaných filmů), v sobotu 21.8.2010 zámeček Červená Řečice – Slámování 2010; neděle 22.8.2010 Premonstrátský klášter Želiv

2009 Red Bridge Drama Centre Londýn ROUNDANDROUND (mezinárodně sdělná inscenace v rámci projektu „Meeting of Minds“)

2008 „Ze života redaktorů“představení o životě redaktorů jedné nejmenované redakce  a o tom, co se stane, když tuto redakci opustí na čas přísný šéfredaktor – redaktoři mohou psát podle svého gusta a vkusu, někteří dokonce vytáhnou „ze šuplíku“ i své básně… V pátek 22.8.2008 vystoupení na zříceně hradu Orlík u Humpolce v rámci filmového festivalu, 23.8.2008 Zámeček Červená Řečice – Slámování 2008, neděle 24.8.2008 Premonstrátský klášter Želiv

2007 „Cesta kolem světa za deset dní“   Tentokrát jsme se rozhodli během týdne procestovat na svých improvizovaných plavidlech, balónech, povozech a dalších dopravních prostředcích naší milou Zeměkouli! Úkol to byl náročný, ale díky naší cestovatelské odvaze a objevitelské píli se nám podařilo navštívit několik kontinentů zcela odlišných kultur a mohlo tak vzniknout pět krátkých pohádkových zastavení – indiánská pohádka „Trpaslík s Chan-Komu“, dvě pohádky z Velikonočních ostrovů „Raraku, přemožitel duchů“„Ure, syn Oho – Vehi, a dvě Akuaku“, japonská pohádka „Proč blesk neuhodí do morušovníku“, indická pohádka „Sassí a Punnú“ a africká pohádka „O zlé opici“.  V pátek 17.8.07 jsme vystupovali pro pěstounské rodiny v Premonstrátském klášteře v Želivě; v sobotu 18.8.07 Zámeček Červená Řečice – „Slámování 2007“; v neděli 19.8.07 Premonstrátský klášter Želiv

2006 „Z pohádky a do pohádky“ (loutková pohádka „Otesánek“, hudební pohádka „O Popelce“, pantomimické a taneční divadlo „O neposlušných kůzlátkách“, experimentální divadlo „O Smolíčkovi“) -  4 krátké pohádky zpracované v různých divadelních  žánrech určená  pro malé i velké diváky vznikla během našeho týdenního prázdninového pobytu v obci Želiv na Českomoravské Vysočině. Děti byly na začátku pobytu rozděleny  do čtyř skupin, vylosovaly si žánr, ve kterém měly zpracovat některou z klasických českých pohádek, a tak vzniklo představení s názvem „Z pohádky a do pohádky“, které bylo hráno v pátek 18.8.2006 na zřícenině hradu Orlík u Humpolce (v rámci filmového festivalu), v sobotu 19.8.2006 na zámečku v Červené Řečici (v rámci  desátého ročníku „Slámování 2006“) a v neděli 20.8.2006 před premonstrátským klášterem v Želivě…
 
2005  místní pověst „O pyšné paní z Červené Řečice“ a  „Loupežnická pohádka“ vzniklá na motivy pohádky J. Čapka „O tlustém pradědečkovi“ – vystoupení v pátek 19.8. 2005 v želivské klášterní zahradě, v sobotu 20.8.2005 na „Slámování“ v Červené Řečici a 21.8.2005 na hradě Lipnice nad Sázavou
 

2004 „Fantastický objev drsných hvězd“ (podle knihy M.Švadrlíka  „Kopyto a Mňouk“); „Zdravý nemocný“ (Molliere) -   vystoupení v pátek 13.8.2004  v želivské klášterní zahradě, v sobotu 14.8.2004 na náměstí v Červené Řečici a 15.8.2004 na hradě Lipnice nad Sázavou)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com