školní rok 2018/19:

       

PONDĚLÍ

 

Přednesy (rozpis hodin na webu - internetové přihlašování přednes)

ÚTERÝ

 

Kukačky 

14.45 - 15.30 PŘEDNES  (základ + příp. individuální přednesy v dalších časech/internetové přihlašování přednes)

15.30 - 17.45  Základy dramatické a inscenační tvorby -  Všichni (Kukačky)

 

Zpátečníci

18.00-21.00    Dramatická a inscenační tvorba – GertaS. + přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

STŘEDA

 

KUK-ly (nová přípravka) 

15.00-16.30     Přípravná DV, Dramatická průprava(Všichni)

 

Kuk-u-řice

17.00-20.00      Dramatická a inscenační tvorba – MLOCI  (září, od října út 18-21)     + individuální přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

ČTVRTEK

 

Kukíci

16.00-19.00     Základy dramatické a inscenační tvorby + Přednes, hlasová výchova  Všichni (Kukíci)             + individuální přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

PÁTEK

 

Kukátko

15.30-18.30    Základy dramatické a inscenační tvorby + Přednes, hlasová výchova - Všichni (Kukátko) + individuální přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

 

                                

 

 

 

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com