školní rok 2019/20:

PONDĚLÍ

 

KUK/noví středoškoláci 17.00-19.15

Přednesy - všechny skupiny (rozpis hodin na webu - internetové přihlašování přednes)

ÚTERÝ

 

Kukačky  (rok nar. 07-09)

14.45 - 15.30 PŘEDNES  (základ + příp. individuální přednesy v dalších časech/internetové přihlašování přednes)

15.30 - 17.45  Základy dramatické a inscenační tvorby -  Všichni (Kukačky)

STŘEDA

 

KUK-ly  (rok nar. 09-13)

15.00-16.30     Přípravná DV, Dramatická průprava(Všichni)

(14.45-17.00 - pokud 3hodinovka)

ČTVRTEK

 

Kukíci (rok nar. 06-08)

16.00-19.00     Základy dramatické a inscenační tvorby + Přednes, hlasová výchova  Všichni (Kukíci)             + individuální přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

PÁTEK

 

Kukátko (rok nar. 03-04)

15.30-18.30    Základy dramatické a inscenační tvorby + Přednes, hlasová výchova - Všichni (Kukátko) + individuální přednesy po domluvě (internetové přihlašování přednes)

+ další akce zde

 

                                

 

 

 

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com