Soustředění - Želiv 2018

Termín letního soustředění je:

pátek 10.srpna až neděle 19.srpna 2018 

Přihlášky   ZDE   odevzdejte nejpozději do 31.5.!!!!

Schúzka realizačního týmu v neděli 3.6. od 18.00 v ZUŠ.

Letos si děti vybírají dílnu/workshop, kterému se budou věnovat po celý týden, nezapomeňte proto vyplnit v přihlášce volbu 1,2 a 3 podle preferencí.  Anotace jednotlivých dílen najdete v přihlášce i níže v textu... 
Účastníci budou tedy polovinu dne pracovat se svých skupinách dle svého výběru, v druhé části dne budou společné aktivity, procházky a krátkodobé workshopy našich dalších zajímavých lektorů (nový cirkus, logoposilka, improvizace, tanec apod.)  

 

NABÍDKA  DLOUHODOBÝCH  WORKSHOPŮ

...Tyto dílny budou probíhat průběžně po celý týden, bude tedy možno se zvolené oblasti věnovat více do hloubky. Níže najdete anotace dílen přímo od jejich lektorů... Budeme se snažit vyjít všem co nejvíce vstříc, kapacita jednotlivých skupin je však omezená, proto v přihlášce prosím uveďte také náhradní možnosti – volbu 2 a 3...

 

A) Lektor: Eliška Raiterová

Během týdne na Kocandě bych v našem workshopu ráda pronikla do tajemství příběhů. Jednak do příběhů už existujících, pro které bychom společně vymýšleli nové konce a nová divadelní zpracování, a jednak do příběhů, které si vymyslíme my sami, nebo odpozorujeme na Kocandě přímo v terénu! Zásadní je proto pozorovatelská až detektivní schopnost, která nám pomůže sledovat nevinné návštěvníky a zaměstnance hotelu bez povšimnutí a krást jejich příběhy! Nebudeme zdaleka jen číst a psát, budeme zkoušet, jakými různými způsoby můžeme příběhy vyprávět: třeba jako rozhlasovou hru s náležitými zvukovými efekty nebo jako komiks. A vůbec všelijak, jak nás napadne!

 

B)  Lektor: Tom Blatný (Marta Zitová)

Na dílně s názvem TRP! (Tanec-Rytmus-Pohyb) nám půjde především o to, abychom pochopili fungování svého těla. Skrz různá cvičení zkusíme maximalizovat naše vnímání, pokusíme se své tělo ovládnout a následně prozkoumáme jeho možnosti. Od improvizovaného pohybu k organizovanému, od individuálního ke skupinovému. Od rytmu, přes vytváření choreografických efektů až po vyjádření emoce či dokonce i charakteru, a to třeba i skrze divadelní situaci. Zkušenost s tancem ani akrobacií rozhodně není nutnou podmínkou! Tou je snad jen energie, vůle a chuť k odlišnému vyjádření než skrze slovo (a také snad alespoň minimální porozumění s rytmem).

 

C) Lektor: Adam Kratochvíl

Cílem letošní filmové dílny nebude vytvořit film dle zadání (s příběhem, postavami atd.). Tím se ovšem nevylučuje, že nebudeme nic točit. Tentokrát se více ponoříme do bádání, zkoumání a experimentování s filmem jako médiem a jeho řečí. Pokusíme se odhalit, co všechno nám filmová magie dovoluje vytvářet, a jaké jsou naše možnosti. Výsledkem dílny bude série krátkých filmových experimentů.

 

D) Lektor: Oskar Helcel

Participanti mého ateliéru během intenzivního procesu objeví útroby podivuhodného přístroje Camery Obscury a fotochemické alchymie. Budeme vytvářet své vlastní obrazy  a přístroje neúprosně spjaté s realitou. Místo je zde jen pro ty odvážné, kteří se nebojí Thiosíranu Sodného, který dokáže prchavost přeměnit ve věčnost. Toto nebude ledajaké školní posedávání, bude to dobrodružství světla a tmy.

 

E) Lektor: Katka Kuchtová

V dílničce se zaměříme na pozorování dění kolem sebe. Uspořádáme rychloprůzkum i dlouhé civění a zkusíme si sami i ve skupinách ztvárnit, co nás zaujalo. Probereme to s ostatními, vystavíme na světlo boží k odivu (i poplivání). Nebudeme se bránit vymýšlení technik, ale ani nekonečnému malování květinek, pokud o něj kdokoliv projeví zájem. Ideální, sejdeme-li se malí i větší, abychom si vzájemně měli co poradit. Běžné materiály budou k dispozici. Díla zůstanou v rukou jejich tvůrců i po soustředění, jednou na ně budou s úsměvem vzpomínat.

 

F) Lektor: Luboš Ballek

Kolem vás je spousta tajemství. Neodhalené příběhy o vašem okolí, kamarádech, Kocandě, jejích kuchařkách, panu Mičkovi nebo dokonce i o jeho dceři herečce. Pokud jste dost stateční, můžete tyto příběhy odhalit! Kamerou. Filmovou!
 

G) Lektor: Hynek (+ Vendelín)

Zkušenosti ze studia herectví na konzervatoři v kostce...  Herecká cvičení, herecká postava, jevištní pohyb, step, práce s textem a mikrofonem atd ... Praktické objevování vlastních možností, dobrodružné hledání přirozeného bytí na jevišti, ale i detektivní odhalování divadelnosti v životě a všude kolem nás...

 

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com