Soustředění - Želiv 2018

Veřejné prezentace workshopů: PREZENTACE - Sobota 18-8-2018 veřejné.doc (28160) ... 

pátek 10.srpna až neděle 19.srpna 2018 

... uzavřeni ve Společenstvu VRKU (Vyznavačů Reteatralizace a Katarze Uměním) v experimentálním prostoru želivské Kocandy tvoříme, hledáme, vyzobáváme, zkoušíme, okoušíme a zakoušíme...  

...  inspirací jsou nám myšlenky významného divadelníka  J. Copeau. Za svůj hlavní úkol Copeau považuje navrácení divadla k jeho kořenům, prapůvodní esenciální podstatě, což znamená jeho reteatralizaci... Zdůrazňuje stylovou jednotu inscenace, jejíž celek má být dán „spolupůsobením pohybů, gest a jednání, souzvukem výrazu tváře, řeči a mlčení, totalitou scénické představy"... Varuje před samoúčelným experimentováním, přehnanou stylizací a formální rafinovaností...  roku 1913 zakládá Společnost Starého holubníku (Vieux Colombier)...  během 1.sv.války koncipuje program své herecké školy... Své žáky učí osvojit si výrazové vlastnosti pohybu a hlasu, prohlubuje u nich schopnost improvizace, pohotovosti na jevišti, smysl pro čas, formu, kompozici a partnerskou komunikaci na jevišti. Herec má ovládat různá umění – kromě dokonalého zvládnutí mluvy má umět i zpívat, žonglovat či na jevišti provádět fyzicky náročné výstupy. Copeau zdůrazňuje, že herec musí být schopen figurovat každou emoci a myšlenku jen pouhým postojem, gestem či pohybem i beze slova. K tomu zaměřuje cvičení pohybové improvizace. Improvizuje se na cokoli – na slova Paříž, bouře nebo strom. Improvizuje se také na různé motivy z her. Herec přitom má využívat různých hereckých technik, zejména staví na postupech komedie dell’arte – nikoli však proto, aby tyto postupy rekonstruoval, nýbrž aby poukázal na jejich věčnou platnost a univerzálnost. Do výuky zavedl rovněž cvičení ve stylu japonského divadla NÓ ... Zároveň své žáky vede ke kolektivnímu pojímání divadla a herecké tvorby. Učí je akceptovat zásady „života v umění“, které jsou blízké regulím klášterního života. Divadlo se jim má stát misí předávanou do života. Divadelní práci má herec chápat nejen jako profesi, ale přímo jako svůj životní program.

 

 

Program a celé dění můžete sledovat níže prostřednictvím zpravodaje ZOB

 

Společenstvo VRKU!                                                                                           ...  a jeho ZOB

ZOB 0.pdf (389,9 kB)    Nulté číslo ZOBU, pátek 10.8.2018

ZOB 1.pdf (344154)      První číslo ZOBU, sobota 11.8.2018

ZOB 2.pdf (315786)      Druhé číslo ZOBU, neděle 12.8.2018

ZOB 3.pdf (174071)      Třetí číslo ZOBU, pondělí 13.8.2018

 ZOB 4.pdf (441229)      Čtvrté číslo ZOBU, úterý 14.8.2018

ZOB 5.pdf (432644)      Páté číslo ZOBU, středa 15.8.2018

ZOB 6.pdf (358544)      Šesté číslo ZOBU, čtvrtek 16.8.2018 

ZOB 7.pdf (613832)      Sedmé číslo ZOBU, pátek 17.8.2018

ZOB 8.pdf (492160)      Osmé číslo ZOBU, sobota 18.8.2018

ZOB 9.pdf (397188)     Deváté číslo ZOBU, neděle 19.8.2018

Fotodokumentace https://kukdivadlo.rajce.idnes.cz/Spolecenstvo_VRKU_2018/

 

NABÍDKA  DLOUHODOBÝCH  WORKSHOPŮ

...Tyto ateliéry probíhají průběžně po celý týden...

A) Lektor: Trinity (Eliška Raiterová) 

Během týdne na Kocandě bych v našem workshopu ráda pronikla do tajemství příběhů. Jednak do příběhů už existujících, pro které bychom společně vymýšleli nové konce a nová divadelní zpracování, a jednak do příběhů, které si vymyslíme my sami, nebo odpozorujeme na Kocandě přímo v terénu! Zásadní je proto pozorovatelská až detektivní schopnost, která nám pomůže sledovat nevinné návštěvníky a zaměstnance hotelu bez povšimnutí a krást jejich příběhy! Nebudeme zdaleka jen číst a psát, budeme zkoušet, jakými různými způsoby můžeme příběhy vyprávět: třeba jako rozhlasovou hru s náležitými zvukovými efekty nebo jako komiks. A vůbec všelijak, jak nás napadne!

B)  Lektor: Tomme Fatale (Tom Blatný) a MarTwist (Marta Zitová)

Na dílně s názvem TRP! (Tanec-Rytmus-Pohyb) nám půjde především o to, abychom pochopili fungování svého těla. Skrz různá cvičení zkusíme maximalizovat naše vnímání, pokusíme se své tělo ovládnout a následně prozkoumáme jeho možnosti. Od improvizovaného pohybu k organizovanému, od individuálního ke skupinovému. Od rytmu, přes vytváření choreografických efektů až po vyjádření emoce či dokonce i charakteru, a to třeba i skrze divadelní situaci. Zkušenost s tancem ani akrobacií rozhodně není nutnou podmínkou! Tou je snad jen energie, vůle a chuť k odlišnému vyjádření než skrze slovo (a také snad alespoň minimální porozumění s rytmem).

C) Lektor: Kříženecký z Křížence (Adam Kratochvíl) 

Cílem letošní filmové dílny nebude vytvořit film dle zadání (s příběhem, postavami atd.). Tím se ovšem nevylučuje, že nebudeme nic točit. Tentokrát se více ponoříme do bádání, zkoumání a experimentování s filmem jako médiem a jeho řečí. Pokusíme se odhalit, co všechno nám filmová magie dovoluje vytvářet, a jaké jsou naše možnosti. Výsledkem dílny bude série krátkých filmových experimentů.

D) Lektor: Komorník (Oskar Helcel)

Participanti mého ateliéru během intenzivního procesu objeví útroby podivuhodného přístroje Camery Obscury a fotochemické alchymie. Budeme vytvářet své vlastní obrazy  a přístroje neúprosně spjaté s realitou. Místo je zde jen pro ty odvážné, kteří se nebojí Thiosíranu Sodného, který dokáže prchavost přeměnit ve věčnost. Toto nebude ledajaké školní posedávání, bude to dobrodružství světla a tmy.

!!!! E ) Lektor: Katka Kuchtová !!! neprobíhá dlouhodobě - pouze so,ne!!!

V dílničce se zaměříme na pozorování dění kolem sebe. Uspořádáme rychloprůzkum i dlouhé civění a zkusíme si sami i ve skupinách ztvárnit, co nás zaujalo. Probereme to s ostatními, vystavíme na světlo boží k odivu (i poplivání). Nebudeme se bránit vymýšlení technik, ale ani nekonečnému malování květinek, pokud o něj kdokoliv projeví zájem. Ideální, sejdeme-li se malí i větší, abychom si vzájemně měli co poradit. Běžné materiály budou k dispozici. Díla zůstanou v rukou jejich tvůrců i po soustředění, jednou na ně budou s úsměvem vzpomínat.

F) Lektor: Holuboš (Luboš Ballek)

Kolem vás je spousta tajemství. Neodhalené příběhy o vašem okolí, kamarádech, Kocandě, jejích kuchařkách, panu Mičkovi nebo dokonce i o jeho dceři herečce. Pokud jste dost stateční, můžete tyto příběhy odhalit! Kamerou. Filmovou!
 

G) Lektor: Hynkovskij (Hynek Tajovský)

Zkušenosti ze studia herectví na konzervatoři v kostce...  Herecká cvičení, herecká postava, jevištní pohyb, step, práce s textem a mikrofonem atd ... Praktické objevování vlastních možností, dobrodružné hledání přirozeného bytí na jevišti, ale i detektivní odhalování divadelnosti v životě a všude kolem nás... s malým exkurzem do komedie dell arte...

 

Z nabídky krátkodobých dopoledních workshopů:

... fyzické básnictví... nový cirkus...  logoposilka...  moderní tanec...  výtvarný a hudební ateliér... experimentální poezie...  tai-chi...  mluvím/nemluvím...  pohádky (s)právně... ... ... atd... atd... atd...

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com