Úterý 18.8.2015

 
 

...dnes čtvrtíme 1:3

 

Průběžný výcvik vede Mordparta - postřeh a pozornost, smysl pro detail, paměť, logické uvažování a dedukce a vyvozování závěrů, získávání informací, slang... Kadeti byli hned zrána povoláni na místo činu, které zodpovědně ohledali... poté v jídelně ohlodali rohlíky u snídaně... a zpět na ono místo, kde bylo třeba najít změny (zahlazené stopy)... V dalších částech výcviku se kadeti seznamovali s policejním slangem, provedli výslech podezřelého (s cílem zjistit jeho povolání), identifikovali pohádkové bytosti atd...


  


Divadlo a film: 1:3= 1krát film a 3krát divadlo

Dnes jsme se věnovali preventivní činnosti v terénu a hledali zajímavé formy, kterými oslovit civilisty...

Úterý 18.8.2015

Kontakt

Divadlo KUK! Ivana Sobková
K.U.K.z.s.
ZUŠ Štítného 5 Praha 3
+420 775 290 874 kukatastrof@gmail.com